Ogłoszenia - Parafia p.w. św. Jerzego w Niedźwiedziu

Przejdź do treści

Menu główne:

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
22 listopada 2020 r.

Przypominamy, że obecnie obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Usta odsłaniamy jedynie na czas przyjęcia Komunii Św., nie dotykając przy tym zewnętrznej części elementu ochronnego. W liturgii w kościele może uczestniczyć maksymalnie 12 osób.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Biskup Toruński udziela ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. osobom przebywającym na terenie Diecezji Toruńskiej.

1. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata została wprowadzona kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Po Mszy św. o godz. 11.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

3. W piątek – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź św. o godz. 15.00. Msza św. o godz. 16.00.

4. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną decyzją Stolicy Apostolskiej możemy uzyskać odpust za bliskich zmarłych przez cały listopad. Również osoby chore i starsze, które z różnych powodów nie mogą opuszczać domu, mogą w tym czasie uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych.

5. Intencje mszalne oraz Wypominki za zmarłych można zamawiać w Kościele i w biurze parafialnym od poniedziałku do piątku bezpośrednio po Mszach św. /w tym tygodniu tylko w piątek/.

6. Na stoliku z prasą jest kolejny numer „Niedzieli”. Dostępne są świece Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. /małe – 6,50,- duże – 15,-/

7. Serdeczne „Bóg zapłać” za materialne wsparcie naszej parafii. Dziękujemy za indywidualne wpłaty na konto bankowe. Po Mszach św. można przekazywać dar serca dla mieszkańców Aleppo.

8. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny czas.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.


Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o ustanie epidemii koronawirusa

Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia - aż do ofiary z siebie. Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu pozornego panowania zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą. Dlatego stajemy dziś przy tobie  i prośmy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii. Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia. Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświeceniem.
Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii. Zmarłym uproś łaskę nieba. Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie. Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami.
Amen.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego